EnglishDean: QinglongGuo

Associate Dean: Feng Yu

AssociateSecretaryXuansheng Ding

Associate Dean: JianweiQi

Associate Dean:Yujie Zhou

Chairman of Labor UnionLi Zhao

Secretary of the Party branchLibin Wei

Office DirectorYuxian He

Scientific and Personnel SecretaryLin Deng

Teaching Secretary :Jieyang Chen

CounselorYue Fang(Undergraduatestudentsgrade 2 to 5)

Bo Wang(Freshman, Ph.D and Master students)